Källa: alimakhek.com

Alimak Group AB (”Alimak Group”) har ingått ett avtal om förvärv av Tractel (“Tractel”), en världsledande specialiserad aktör som levererar tillförlitliga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar och servicetjänster för arbete på hög höjd. Förvärvet, som är transformativt, ökar tempot i Alimak Groups strategi för lönsam tillväxt, och skapar en av världens främsta leverantörer av säkra och hållbara premiumlösningar för arbete på hög höjd, med mycket god lönsamhet och en omsättning som överstiger 6 miljarder SEK på årsbasis.

Tractel har en diversifierad och global kundbas, och egna produktionsanläggningar på tre kontinenter. Under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 juni 2022 ökade omsättningen med 7 procent till 201 MEUR, motsvarande cirka 2 093 MSEK, med en EBITDA-marginal[2] om 24 procent.

Källa: Alimak Group gör transformativt förvärv av Tractel, och ökar tempot i strategin för lönsam tillväxt