Fördubbling av elbilar trots minskad försäljning

Biltillverkarnas problem med leveranskedjor fortsätter att påverka bilförsäljningen negativt. Långa leveranstider leder till att efterfrågan är större än utbudet på marknaden – med minskad försäljning som följd. Den totala minskningen hittills i år är däremot större...

Småhusindustrin tappar försäljning

Höga råvarupriser, hög inflation och höjda boräntor har lett till att försäljningen av småhus har minskat. Hittills i år har orderingången för branschen i stort minskat med 30 procent, enligt branschorganisationen Trä- och möbelföretagen. Hustillverkaren OBOS, som...

Rekordlåg försäljning i Europa

Enligt den senaste rapporten gällande försäljningen av bilar, som Bloomberg och Reuters samverkat på, ska det ha registrerats rekordlåga försäljningssiffror i juni – lägsta sedan 1996. Problemen med leveranskedjor och inflationen har tillsammans bidragit till en allt...

Sysselsättningen ökar för ungdomar

I juni 2022 var 5 333 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 188 000 jämfört med juni 2021. Antalet sysselsatta ungdomar, 15–24 år, ökade med 81 000 till 633 000. Källa: Sysselsättningen ökar för ungdomar