Wizards Unite: Juni månads events

Nu är juni månad här som är dags att gå in i och månads events börjar med ett år senare och avslutas med hogwarts school wizarding över en helg. I morgon startas events månaden juni med ett år senare. Brilliant Event: One Year Later Part 1: Tuesday, June 2 at 11 a.m....