Det första pillret mot covid-19 är på väg att tas i bruk i Sverige efter att Socialstyrelsen tecknat ett avtal om läkemedlet molnupiravir.

Tabletten skulle kunna vara till nytta för gamla och sköra patienter, enligt infektionsläkaren Magnus Gisslén.

Källa: Avtal tecknat – nytt covidpiller till Sverige