Allstar Kvart i två på fredagsnatten två veckor sedan så skede det ett fylleri på allstar i Skellefteå.

När en person som hade omhändertagits.