Ren 24 i halv sex på lördagskvällen två veckor sedan så skede det en trafikolycka med ren på väg 774 i svarttjärn söder om Skellefteå.

När en kvinna körde på en ren med sin personbil. Renen åkte upp på bilen och flög sedan över till mötande körfält och en annan personbil körde på den igen.