Carl-viktor Sju över ett på lördagsnatten förra veckan så skede det ett fylleri på carl-viktor i Skellefteå.

När en kvinna blev omhändertagen och överlämnades till nyktra kompisar.