Allstar Tio i två på lördagsnatten förra veckan så skede det en misshandel på allstar i Skellefteå.