Brand 20 över 3 på torsdagseftermiddagen så skede det en brand på rönnskärsverken i Skelleftehamn.

När det brinner under taket i en byggnad.