ica maxi 21 över sex på söndagskvällen förra veckan så skede det ett snatteri på ICA Maxi

När en väktare envarsgrep två 14-åringar då de snattat innen på Ica Maxi i Skellefteå.