Rådjur Tio i elva på tisdagskvällen så skede det en trafikolycka med rådjur.

När en kollision mellan bil och rådjur uppstod.