15 över fyra på eftermiddagen så skede det en trafikolycka i Bureå.

När två fordon har kolliderat i korsningen Norra kustlandsvägen industrivägen i Bureå och samtliga personer som fanns i bilarna har tagit sig ut oskadda.