Boliden17 över 8 på måndagsmorgonen så skede det en skadegörelse på bolidenskolan väster om Skellefteå.

När en någon person försökt att starta en eld på skolan genom att tända eld på något brännbar material.