Boliden I måndags strax före lunchtid så skede det en singelolycka i gruva i Tjälamyrberget.

När en person ska vara inblandad.

Läs mer här.