3 över 5 på söndagseftermiddagen förra veckan så skede det en singelolycka i Gärdsmark vänster om Skellefteå.

När en personbil med en vuxen och ett barn som voltat och ligger på taket och halt väglag på platsen.