Badhuset i Bureå Under juli och augusti månad har badhuset i Bureå varit stängt p.g.a renoveringar efter försenad mestadels på grund av att den nya ventilationen inte levererades i tid.

Ventilationen kommer installeras i april i vår.

Tills vidare får nuvarande ventilationen fungera under tiden.

Det är inte enda grejen som ska sättas in på badhuset också nya skåp i omklädningsrummen.

Läs mer här.