Sjukhus symbol På måndagsmorgonen så utlöste det ett överfallslarm på en vårdcentral.

Det rör sig om ett tekniskt fel på larmet.