Vid lunch-tid så skede det en trafikolycka i Bureå.

När en traktor som välte och disel och hydralolja läkte ut.