Statistiken på Skellefteåbloggen Förra månaden slogs ett litet sittrekord med 77 snitt per dag.

Tidigare låg sittrekordet på 70.

Nu har snitt per dag ökat med 7 mer än juli förra månaden.