Skellefteå Kraft Arena Ett oljud kom ifrån maskinerna och bostad intill har påverkats av ett oljud dag och natt tid.

Under sommaren har Skellefteå Kraft Arena gått på högvarv.

När kommen gjorde en bullermätningar så visade sig att bullernivåer på 62 decibel och Skelleftehamnsleden ligger 63 under dag tid.

Bostadsområdet är i vanliga fall tyst område men inte under den här sommaren.

Läs mer här.