Spotlights Det har varit alls för många fall av svåra hjärnskakningar i SHL.

I de värre fallen så har spelare avslutat som ung och ädlare i förtid och de vanligaste anledningarna till de är slidningar efter en hjärnskakning.

Nu inför SHL någon ting som kan förhindra hjärnskakningar de är hybridicing.

Det går ut på att blåsa av när försvarade spelaren hinner först på pucken.

Då bedöms det som icing.

Jag tycker att de är en bra lösning på problemet med hjärnskakningar i dagens SHL.