Solbacken I från och med idag är genvägen är avstängd för att asfalteras mellan Lakkapää och brandstationenn.

Samtidigt funderar Trafikverket och Skellefteå kommun på en lösning för trafiksituationen på Solbackens handelsområde.

Nu ska man asfalteras för att få kantsten och gång, cykelbana ska byggas.

Den nya vägen är tänkt för en avlastning för trafiksituationen på Solbackens handelsområde.

I juni hade Skellefteå kommun ett möte med Trafikverket.

Ett av förslagen är att en rondell ska vara istället för trafikljus i korsningen utanför brandstationen.

I oktober ska ett färdigt förslag vara klart.

Läs mer här.