Data hjälpte till med att förstärka internetkapaciteten åt krisledningscentralen.

Västmanland har bredbandsutrustning ifrån skellefteföretag.

Data har hjälp ifrån Västerås som sköter internetkommunikation.

Data Ductus sitt huvudkontor finns i fyra län bland annat Skellefteå.

Läs mer här.