Natten mot måndag så skede det ett inbrott i morö backe skola i Skellefteå.

När ett fönster har brutits upp.

Det som stöls var datorer, kameror, cyklar på morö backe skola.

Anmälan har gjorts.