Fem i tolv på fredagsnatten så skede det ett bråk i centrum vid Stationsgatan gällade två ungdomar som bråkade.