Cannabis I slutet av februari så hade en man i 20-årsåldern 90 gram cannabis.

Vid ett samma tillfälle även ha överlåtit 1,41 gram cannabis till en annan person.

20-årsåldern hade även brukat cannabis.

Händelsen skedde på Skellefteå busstation.

Läs mer här.