Natten mot fredag så fick Skelleftepolisen ett samtal om en bil som stod trafikfarligt på Hemmansgatan i Skellefteå.