På söndagskvällen så skede det en misshandel i Skellefteå.

När ungdomar bråkade.