Brand Nästan kvart i sex på fredagseftermiddagen så skede det en brand i villa norr om Skellefteå.

När blixten slog ner i en elledning och sprid sig till två villor.

Läs mer här.