Ambulans På söndagsförmiddagen så skede det en arbetsplatsolycka på Rönnskärsverken i Skelleftehamn.

När en person fått fingert avslaget.

Personen blev förd i ambulans till sjukhus.