Bergsbydammen På söndagseftermiddagen så hade ungdomar klättrat på stängslet på utsidan av dammen.