ÖlUnder Stadsfesten den 28 juni så skede det en olaglig öldrickande i centrala Skellefteå.

När en man drick öl på busskur i centrum.

Efter detta så fick mannen en böter på 500 kronor men 20 åringen verkade betala.

Läs mer här.