Gamla grillkol Vid 16-tiden så skede det en brand ute på en loftgång på Skiftesgatan.

När gamla grillkol låg kvar på grill ute i värmen som hade antänts av sig själv.

Branden kunde släckas snabbt.

Läs mer här.