Brand På måndagskvällen så skede det en brand på tekniska kontoret i centrala Skellefteå.

Rök kommer ifrån ventilationen i datarummet.

Läs mer här.