Idag avgörs det om Möller blir kvar eller inte.Unknown

Kings har bara på sig idag, i kväll eller i natt att skriva ett kontrakt med Möller.

Inom en viss tid så måste kontraktet vara på skrivet.

Annars förlorar Kings rättigheterna till Möller.