Sedan gången Mikko Lehtonen var i Skellefteå AIK.

Så hade han nummer 13 på ryggen.

De har Lehtonen nu också.

Pär Lindholm har nummer 17.

Nick Sörensen har nummer 24.

De är Oscar Lindbergs gamla nummer.

Axel Holmström nummer 25.

Så ser de nya spelarnas nummer ut.