Mattias Weinhandl är plågad av en hjärnskakning. images

De fick han för två år sedan.

Sen dess har Weinhandl drags med
hjärnskakningen.

Han gjorde ett försök i slutspelet.

De skulle Weinhandl inte ha gjort.

Ett drygt år senare kom hjärnskakningssymptomen tillbaka.

Nu väljer Weinhandl att lägg skridskorna på hyllan.

Läs mer här.