EH är över för den här gången.

Det var skönt att sitta i mörkret och tänka på något annat.

I en timme och umgås.

Känna lugn i tillvaron.

Då kan man kolla bort.

Känna tystnaden runt om kring.

Det är skönt att känna lugn.

På åkterhörande.