Norran har gjort ett bildspel om förslaget hur Skellefteå centrum ska se ut i framtiden.